Nowy sposób przesyłania raportów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o powstaniu nowej wersji serwisu internetowego Narodowej Bazy Talentów pod adresem www.nbt.insp.waw.pl. Serwis ten ułatwi kontakt pomiędzy beneficjentami programu Szkółek Kolarskich a operatorami programu i przyspieszy weryfikację i zatwierdzanie harmonogramów odbytych zajęć.

Wszystkich trenerów prowadzących zajęcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, Poziom Pierwszy – Upowszechnianie Sportu W Szkółkach Kolarskich w roku 2020 r. uprzejmie prosimy o rejestrację w systemie. W związku z wytycznymi Ministerstwa Sportu, które zostały zawarte w umowie na realizację programu w 2020r. instruktorzy i trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółkach Kolarskich mają obowiązek sprawozdawczości za pomocą serwisu internetowego. Dzięki funkcjonalności dzienniczka treningowego nie będzie wymogu prowadzenia dziennika w formie papierowej.
Zachęcamy do uzupełniania pełnych danych uczniów wraz z adresem e-mail, gdyż w kolejnym etapie chcielibyśmy wprowadzić możliwość podglądu przez rodzica/opiekuna profilu ucznia, jego wyników sprawnościowych, wyników sportowych, obecności na zajęciach.
Ze względu na przepis, zgodnie z którym osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń, podlegają obowiązkowi potwierdzania godzin pracy, pozostaje wymóg przesyłania w formie pisemnej Miesięcznego harmonogramu realizacji zajęć w szkółce kolarskiej do siedziby Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. W celu uniknięcia nieporozumień podczas przekazywania informacji przez operatora systemu oraz ewentualnych kontroli, uprzejmie prosimy o rzetelne wypełnianie danych w systemie w tym adresu e-mail oraz telefonu oraz miejsc odbywania zajęć.
Aktualna wersja systemu będzie podlegała dalszemu rozwojowi dlatego jesteśmy otwarci na uwagi lub propozycje, które według Państwa powinny być wprowadzone.
W załączeniu przesyłamy Instrukcję obsługi systemu. W sprawach działania strony pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00 pod numerami telefonów 22 569 99 11 oraz 609 999 636 lub mailowo szkolkikolarskie@insp.pl

Pobierz instrukcję dla trenera: Instrukcja obsługi NBT Szkółki kolarskie