Program Rozwoju Kolarstwa 2020

W roku 2020 Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa realizowany jest przez Instytut Sportu za pośrednictwem Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.  W tym roku obowiązują dzienniczki elektroniczne (nie wymagane są miesięczne sprawozdania oraz harmonogramy).

Ponieważ nadal trwają prace konserwacyjne na platformie cyfrowej Instytutu Sportu prowadzących zajęcia prosimy o nie wprowadzanie danych do dziennika elektronicznego (prace mogą potrwać do końca marca). W kolejnym komunikacje poinformujemy kiedy dane będzie można wprowadzać. Prosimy o uzupełnienie na zgodach dodatkowej pozycji e- mail (rodzica lub dziecka), która jest niezbędna do założenia kartoteki dziecka na dzienniku elektronicznym.

Osobą odpowiedzialną za szkółki kolarskie w Instytucie Sportu jest pan Michał Kostrzewa – tel. 609 999 636, e-mail: Michal.kostrzewa@insp.pl