Dla instruktorów

Pliki do pobrania dla instruktorów

W roku 2022 Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa realizowany jest przez Instytut Sportu za pośrednictwem Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. W tym roku obowiązują dzienniczki elektroniczne (nie wymagane są miesięczne sprawozdania oraz harmonogramy).

Ponieważ nadal trwają prace konserwacyjne na platformie cyfrowej Instytutu Sportu prowadzących zajęcia prosimy o nie wprowadzanie danych do dziennika elektronicznego (prace mogą potrwać do końca marca). W kolejnym komunikacje poinformujemy kiedy dane będzie można wprowadzać. Prosimy o uzupełnienie na zgodach dodatkowej pozycji e- mail (rodzica lub dziecka), która jest niezbędna do założenia kartoteki dziecka na dzienniku elektronicznym.

Osobą odpowiedzialną za szkółki kolarskie w Instytucie Sportu jest pan Mateusz Cemka – tel. 601 708 777, e-mail: szkolkikolarskie@insp.pl

  • Narodowa Baza Talentów – Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne – Pobierz
  • Miesięczny harmonogram wersja WORD – Pobierz
  • Miesięczny harmonogram wersja EXCEL – Pobierz
  • Zgoda rodziców – Pobierz
  • Ramowy program zajęć – Pobierz
  • Regulamin zajęć – Pobierz
  • Lista uczestników – Pobierz
  • Deklaracja przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa na rok 2023 – Pobierz