Narodowa baza talentów

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2022 roku dwukrotnie dla wszystkich uczestników szkółek należy przeprowadzić testy Narodowej Bazy Talentów; pierwszy do 30 czerwca, drugi od 1 września do 30 listopada. Do testów zaliczane są następujące konkurencje: zwis na drążku, bieg na 50m oraz bieg na 600, 800 lub 1000m (dystans jest uzależniony od wieku uczestnika szkółki, tj. dziewczęta i chłopcy, którzy nie ukończyli 12 roku życia biegną na 600m; dziewczęta, które w momencie przeprowadzenia testu ukończyły 12 lat biegną na 800m oraz chłopcy, którzy w momencie przeprowadzenia testu ukończyli 12 lat biegną na 1000m). Bardzo pomocnym przy przeprowadzaniu oraz wprowadzaniu wyników do bazy jest arkusz badania. Wyniki badań należy wprowadzić do bazy pod adresem https://www.narodowabazatalentow.pl. Hasło dostępu do bazy zostanie wysłane mailowo do prowadzących zajęcia.

Instrukcja wykonywania testów sprawnościowych:

Zwis na drążku na ugiętych ramionach

Przygotowanie próby

Do przeprowadzenia próby zwisu na drążku na ugiętych ramionach potrzebujesz odpowiednio sprawdzonego drążka zawieszonego poziomo na wysokości dosiężnej (tzn. takiej, na której dosięgasz go stojąc na podłożu). Pod drążkiem możesz umieścić materac. Potrzebny jest również stoper, taboret oraz pomoc osoby mierzącej czas.

Przebieg testu

Rozpoczynając próbę, bądź lekko ubrany i ćwicz najlepiej boso. Stań pod drążkiem na taborecie i chwyć go nachwytem (palcami od góry i kciukiem od dołu) na szerokość barków. Najlepiej, jeśli w tej pozycji Twoje oczy znajdą się kilka lub kilkanaście centymetrów powyżej drążka. W stosownym dla Ciebie momencie rozpocznij zwis, uginając nogi w kolanach i podciągając się na ramionach. Broda musi znajdować się powyżej drążka.

Osoba mierząca czas usuwa jak najszybciej niepotrzebny już taboret. Powinna go odstawić tak, aby nie stanowił zagrożenia dla Ciebie. Powinna też, jeśli będziesz się nadmiernie kołysał, wyhamować ten ruch poprzez przyłożenie ramienia do Twoich nóg. Nie powinna Cię przy tym chwytać za nogi. Pamiętaj, że nie wolno dotykać drążka brodą. Staraj się utrzymać w zwisie najdłużej, jak potrafisz.

Pomiar czasu

Pomiar czasu uruchamia się w chwili rozpoczęcia przez Ciebie samodzielnego zwisu. Stoper jest zatrzymywany, gdy Twoje oczy znajdą się poniżej drążka. Zapisz wynik wyświetlany na ekranie stopera, z dokładnością do setnych części sekundy. Próbę wykonuje się jeden raz, a do bazy wpisuje zanotowany czas.

Bieg na 50m – bieg krótki

Przygotowanie próby

Przystępując do próby, musisz zapewnić sobie dostęp do bieżni lekkoatletycznej lub innego równego, płaskiego, poziomego terenu oraz pomoc startera i osoby mierzącej czas. Do jej przeprowadzenia niezbędny jest sygnalizator startu (pistolet, urządzenie startowe, chorągiewka) oraz stoper. Na bieżni lub w wybranym miejscu należy wyznaczyć oddalone od siebie dokładnie o 50 metrów linie startu i mety. Dystans biegu zmierz między zewnętrznymi krawędziami wytyczonych linii.

Przebieg testu

Wraz ze starterem ustaw się na linii startu. Osoba mierząca czas zajmuje miejsce na linii mety. Na komendę startera „Na miejsca!” stań nieruchomo tuż przed linią rozpoczęcia biegu w pozycji startowej wysokiej. Jest to pozycja stojąca, w gotowości do startu, na nogach ugiętych pod niewielkim kątem w stawach skokowych, kolanowych i biodrowych oraz lekkim pochyleniu tułowia w przód, z jedną stopą wysuniętą i ustawioną tuż przed linią startu. Na sygnał startu wybiegnij jak najszybciej i z maksymalną prędkością pokonaj wyznaczony dystans, zwalniając dopiero za linią mety.

Osoba mierząca czas usuwa jak najszybciej niepotrzebny już taboret. Powinna go odstawić tak, aby nie stanowił zagrożenia dla Ciebie. Powinna też, jeśli będziesz się nadmiernie kołysał, wyhamować ten ruch poprzez przyłożenie ramienia do Twoich nóg. Nie powinna Cię przy tym chwytać za nogi. Pamiętaj, że nie wolno dotykać drążka brodą. Staraj się utrzymać w zwisie najdłużej, jak potrafisz.

Pomiar czasu

Osoba mierząca czas w chwili zobaczenia sygnału startu uruchamia stoper. W momencie, gdy przekraczasz linię mety, stoper zostaje zatrzymany. Wynikiem jest czas wyświetlony na stoperze z dokładnością do setnych części sekundy. Biegniesz dwa razy i do bazy wpisujesz lepszy z uzyskanych czasów.

Bieg na 600/800/1000m – bieg długi

Przygotowanie próby

Próbę biegu przedłużonego najłatwiej przeprowadzisz na bieżni lekkoatletycznej z wyznaczonymi dystansami biegu (600, 800 lub 1000 metrów). Jeżeli nie możesz z niej skorzystać, bieg zorganizuj na równym, płaskim, poziomym i twardym podłożu. Wyznacz wtedy zamknięty tor o odpowiedniej długości z jak najbardziej łagodnymi łukami. Pamiętaj, aby bardzo dokładnie wykonać pomiary. Od nich zależy prawdziwość uzyskanych wyników.

Pamiętaj, że dystans biegu jest dobierany w zależności od płci i wieku badanych. 600 metrów pokonują dziewczęta i chłopcy, którzy nie ukończyli 12. roku życia (mają mniej niż 11 lat i 12 pełnych miesięcy życia). Wśród dzieci, które ukończyły już 12. rok życia, dziewczęta biegają na 800 metrów, a chłopcy pokonują dystans 1000 metrów. Do wykonania pomiaru niezbędny jest stoper i pomoc osoby mierzącej czas.

Przebieg testu

Przed próbą musisz przeprowadzić kilkanaście treningów w celu odpowiedniego przygotowania się do wysiłku oraz poznania przez Ciebie własnych możliwości. Naucz się odpowiedniego rozkładania sił oraz dobierania tempa biegu. Próbę rozpoczynasz w pozycji startowej wysokiej (stojąc w pozycji wykrocznej z ugiętymi pod niewielkim kątem stawami biodrowymi, kolanowymi i skokowymi, w niewielkim pochyleniu w przód, z wysuniętą stopą ustawioną tuż przed linią startową – jak w biegu na 50 metrów). Na sygnał osoby mierzącej czas rozpocznij pokonywanie wyznaczonego dystansu w jak najkrótszym czasie. Wraz z Tobą może biec równocześnie kilka osób.

Pomiar czasu

W momencie podania komendy startu uruchamiany jest pomiar czasu. W chwili, gdy przekraczasz linię mety, stoper zostaje zatrzymany. Zanotuj wynik, spisując z wyświetlacza stopera czas w minutach i sekundach, odrzucając ułamkowe części sekund.