Komunikat ws ograniczeń w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Polski Związek Kolarski w porozumieniu z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Instytutem Sportu -Państwowym Instytutem Badawczym zawiesza od dnia 27 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarskich klubach sportowych, Szkołach Mistrzostwa Sportowego i Szkółkach Kolarskich.

Nadal możliwe będzie szkolenie sportowe zawodników którzy są zawodowcami w świetle ustawy o sporcie, a więc są wynagradzani na podstawie ważnego kontraktu, umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub stypendium sportowego, oraz zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Powyższe zajęcia sportowe muszą odbywać się bez udziału publiczności w ścisłym reżimie sanitarnym