ul. Wał Matejki 262-800 Kalisz
Tel: + (48) 62 757 23 41

TRENINGIOrganizacja zajęć sportowych w szkółkach.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych w oparciu o ogólnorozwojowy, trening sportowy.

SPRZĘT SPORTOWYStroje kolarskie i kaski ochronne, rowery

projekt zakłada, że wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach w każdej szkółce otrzymają w użytkowanie stroje kolarskie (spodenki i koszulkę) oraz kaski kolarskie.

DOŁĄCZ DO NAS200 Szkółek Kolarskich w Polsce

Jesteśmy w twojej okolicy, dołącz do nas.

O PROGRAMIENARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA
POZIOM PIERWSZY – SZKÓŁKI KOLARSKIE

Ogólnopolski Projekt Upowszechniania Sportu wśród uczniów szkół podstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych w szkółkach kolarskich jest kontynuacją realizowanego od 2015 roku programu pn. „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” , w ramach którego w 2017 roku działać będzie 190 szkółek kolarskich.

Projekt zakłada również współpracę Polskiego Związku Kolarskiego z regionalnymi związkami kolarskimi, samorządami wszystkich szczebli oraz szkołami podstawowymi i klubami.
http://szkolkikolarskie.pl/wp-content/uploads/2018/05/NPRK-logo-programu.jpg
http://szkolkikolarskie.pl/wp-content/uploads/2018/05/IMG_8808.jpg

CELEM PROJEKTU JEST  • Upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;

  • Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji kolarstwa wśród najmłodszych;

  • Wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców;

  • Stworzenie klarownego systemu wyłaniania talentów i pozyskania najzdolniejszych dzieci do uprawiania sportu;

  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych;

  • Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport;

  • Wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego klubów kolarskich i regionalnych związków;

  • Identyfikacja sportowych talentów.


Rowerów zakupimy w 2018

012345678900123456789001234567890

Szkółek w Polsce

012345678900123456789001234567890

Zakupionych kompletów kask oraz strój

012345678900123456789001234567890

WIĘCEJSZKÓŁKI KOLARSKIE

Organizacja zajęć sportowych w szkółkach.
http://szkolkikolarskie.pl/wp-content/uploads/2018/06/DSC_0479.jpg

ZAWODNICY

Lista zawodników uczęszczających na zajęcia

http://szkolkikolarskie.pl/wp-content/uploads/2018/06/IMG_1174.jpg

DLA INSTRUKTORA

Niezbędne informacje i materiały do pobrania dla instruktorów prowadzących zajęcia

http://szkolkikolarskie.pl/wp-content/uploads/2018/06/IMG_1058.jpg

SZKÓŁKI

Lista szkółek zarejestrowanych w programie

http://szkolkikolarskie.pl/wp-content/uploads/2018/06/if_12.File_290138.png

REGULAMIN

Postanowienia ogólne i warunki uczestnictwa w zajęciach.

ZNAJDŹ SZKÓŁKĘ W SWOJEJ OKOLICYDOŁĄCZ DO NAS

W Polsce funkcjonuje 200 Szkółek Kolarskich